EN | DE
Ritter NyomdaMindenre nyomunk, ami nem mozog!
Jogi Nyilatkozat.
Segítséget, felvilágosítást kaphat a következő elérhetőségeken:
Telefon
(06-1) 898-2937, 898-2597

Jogi Nyilatkozat

Azzal, hogy látogatja a Ritter Nyomda Zrt. weboldalát, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem él az ajánlat kérés lehetőségével, vagy rendel bármely szolgáltatást:

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Ritter Nyomda és Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1164 Budapest Csókakő utca 35., cégjegyzékszám: 01-10-045166; adószám: 13374039-2-42.; a továbbiakban “Ritter Nyomda Zrt.”, “üzemeltető”).

Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon a Ritter Nyomda Zrt.-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

e-mail: info@ritternyomda.hu
telefonszám: (06-1) 898-3519
levelezési cím: Ritter Nyomda Zrt. 1164 Budapest Csókakő utca 35.

1. A weboldalakkal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Ritter Nyomda Zrt. weboldalán található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek a Ritter Nyomda Zrt. szellemi tulajdonát képezik.

A Ritter Nyomda Zrt. weboldalán található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. A Ritter Nyomda Zrt. a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart.

A Ritter Nyomda Zrt. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlapon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez a Ritter Nyomda Zrt. weboldalával kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.

A weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A Ritter Nyomda Zrt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

A Ritter Nyomda Zrt. által működtetett honlap tartalmának bárminemű továbbfelhasználása csak a Ritter Nyomda Zrt. mint üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A Ritter Nyomda Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

2. A weboldalak tartalma, felelősség

A Ritter Nyomda Zrt. által üzemeltetett weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag a Ritter Nyomda Zrt. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Ritter Nyomda Zrt. szolgáltatásait nem veszi igénybe.

A Ritter Nyomda Zrt. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, a Ritter Nyomda Zrt-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

A Ritter Nyomda Zrt. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Ritter Nyomda Zrt. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Ritter Nyomda Zrt. a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

3. Kapcsolódó honlapok

A Ritter Nyomda Zrt. a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Ritter Nyomda Zrt. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

4. Adatvédelem és biztonság

A Ritter Nyomda Zrt. köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén - annak ellenére, hogy a Ritter Nyomda Zrt. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik -, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén a Ritter Nyomda Zrt. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

5. Egyebek

A Ritter Nyomda Zrt. bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.

Budapest, 2014. december 1.

Ritter Nyomda Zrt.

AJÁNLATAINKBÓL
Árkereső
ÁRKERESŐ
Grafika kereső
GRAFIKA KERESŐ
Nyomdai segédlet
NYOMDAI SEGÉDLET
Reklám kütyük
REKLÁM KÜTYÜK
QR kód készítés
QR KÓD KÉSZÍTÉS